Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

II GZ 871/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi L. B. na pismo Zastępcy Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych nr . w przedmiocie dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

I OZ 520/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie z wniosku P. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata.

II FZ 417/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości spółki z tytułu wpłat na PFRON za miesiące od grudnia 2008 r. do kwietnia 2009 r.

I OZ 1591/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SO/Wa 32/16 o odrzuceniu wniosku B. G. o wymierzenie grzywny Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za nieprzekazanie skargi do WSA w Warszawie

II FSK 2306/14 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za czerwiec 201

II GZ 1257/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

II FPS 4/16 - Uchwała NSA z 2016-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie wpłaty na państwowy Fundusz...

II FSK 2144/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II FSK 2145/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania

II FSK 2146/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   20