Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celnego X

II GSK 826/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-07

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w O. w sprawie ze skargi R. T. Spółki z o.o. w P. na pismo Naczelnika Urzędu Celnego w O. , nr [...] w przedmiocie protokołu kontroli

I GSK 1883/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Ł. w przedmiocie ustalenia tożsamości i kwalifikacji napojów alkoholowych produkowanych w składzie podatkowym

I FSK 277/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-02

Skarga kasacyjna na bezczynność Naczelnika Urzędu Celnego w K. w przedmiocie bezczynności organów administracji publicznej w sprawie karno

I OW 141/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-14

Wniosek w przedmiocie organu właściwego w sprawie pojazdu usuniętego z drogi

I GSK 796/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-11

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w G. w sprawie ze skargi G. Spółki z o.o. w C. na czynność Naczelnika Urzędu Celnego w G. w przedmiocie zatrzymania towarów

II GSK 1018/12 - Postanowienie NSA z 2013-10-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. w sprawie ze skargi R. Spółki z o.o. w P. na informację Naczelnika Urzędu Celnego w B. nr [...] w przedmiocie wyrejestrowania automatu do gier o niskich wygranych

II GSK 2222/11 - Postanowienie NSA z 2012-05-09

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w P. w sprawie ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą we W. na czynność Naczelnika Urzędu Celnego w P. nr [...] w przedmiocie wyrejestrowania automatów do gier o niskich wygranych

II GSK 2364/11 - Postanowienie NSA z 2012-05-09

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w P. w sprawie ze skargi B. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na czynność Naczelnika Urzędu Celnego w P. nr [...] w przedmiocie wyrejestrowania automatów do gier o niskich wygranych

II GSK 788/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-20

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w O. w sprawie ze skargi R. T. Spółki z o.o. w P. na czynność Naczelnika Urzędu Celnego w O. w przedmiocie eksperymentu w zakresie możliwości gry na automacie o niskich wygranych

II GSK 891/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-14

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w G. w sprawie ze skargi E. Sp. z o.o. we W. na czynność Naczelnika Urzędu Celnego w S. w przedmiocie kontroli punktu gier na automatach o niskich wygranych
1   Następne >   +2   +5   +10   13