Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 886/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 1565/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

IV SA/Wa 1564/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 1621/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-16

skarg G. B. i K. R. na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi wojewódzkiej

II OSK 1629/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

IV SA/Wa 95/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady

IV SA/Wa 1045/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania

IV SA/Wa 95/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie ustalenia lokalizacji autostrady

II OSK 1563/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-30

Skargi kasacyjne R. W. i J. W. na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg R. W. i J. W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [..], nr [..] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OZ 1299/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego znak: [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej
1   Następne >   +2   6