Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Gd 906/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-01-11

Sprawa ze skargi E.W. - C. na procedurę oceny nauczyciela akademickiego oraz wypowiedzenie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim dokonane przez Rektora [...]

II SA/Wa 2174/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-14

Skarga Komendanta [...] Policji w S. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie orzeczenia o zdolności do służby w Policji

I OSK 1660/14 - Wyrok NSA z 2016-02-19

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A.R. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji nr 4896 w przedmiocie odmowy ustalenia wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat za okres pracy w gospodarstwie rolnym w charakterze domownika

I OSK 273/15 - Wyrok NSA z 2016-02-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o przyznanie dodatku specjalnego

III SA/Lu 170/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-03-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. K. na akt Komendanta Policji w przedmiocie odmowy przyznania należności z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby

III SA/Gd 528/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-02-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Wa 1393/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-12

Sprawa ze skargi T. C. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej w W. podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych w przedmiocie dalszej przydatności do służby

I OSK 3203/14 - Wyrok NSA z 2016-02-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E.L. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia prawa do wzrostu uposażenia z tytułu wysługi lat za pracę w gospodarstwie rolnym

I OSK 764/14 - Wyrok NSA z 2016-01-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. W. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie odmowy wypłaty uposażenia

IV SA/Wr 372/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania
1   Następne >   +2   +5   +10   100