Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Lu 236/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-06-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie : uzgodnienia projektu decyzji w sprawie koncesji na eksploatację kruszywa naturalnego

GZ 11/04 - Postanowienie NSA z 2004-04-22

Zażalenie od postanowienia WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Lubelskiego Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie torfu bez wymaganej koncesji

II SA/Bk 368/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2004-08-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie oraz eksploatację złoża kruszywa naturalnego

II SA/Wr 1416/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-16

Wniosek w przedmiocie zaopiniowania projektu decyzji Wojewody D. o cofnięciu koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego,

II SA/Kr 2740/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie: negatywnej opinii

II SA/Ka 2240/03 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-03-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie: wniosku o wznowienie postępowania

VI SA/Wa 202/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin

III SA/Wr 547/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-12-13

Sprawa ze skargi J. K. o wznowienie postępowań zakończonych: a) postanowieniami NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu w sprawie ze skargi w przedmiocie wykonania wyroku sądu cywilnego, [...],

VI SA/Wa 281/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy umorzenia oraz rozłożenia na raty opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny

VI SA/Wa 459/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w przedmiocie : zawieszenia udzielonej koncesji na wydobywanie węgla postanowił odrzucić skargę.
1   Następne >   +2   6