Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA 3940/03 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie wypłaty nagrody rocznej za 2001 r.

II SA/Wa 578/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Szefowi Służby Cywilnej

II SA/Ol 1037/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby

IV SA/Gl 689/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2004-11-15

Sprawa ze skargi S. M. na Komendanta Miejskiego Policji w C. w przedmiocie odszkodowania

II SAB/Wa 184/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-07-30

Sprawa ze skargi L.H. w przedmiocie bezczynności Ministra Obrony Narodowej

II SAB/Wa 75/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Służby Cywilnej w przedmiocie konkursu na stanowisko Dyrektora [...] Prezesa Zamówień Publicznych nr [...]

II SA/Wa 1983/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-10-27

Sprawa ze skargi T. W. na pismo Departamentu [...] Ministerstwa Edukacji Narodowej w przedmiocie spełniania warunków umożliwiających o ubieganie się o stopień nauczyciela dyplomowanego

II SA/Wa 1489/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku odbycia stażu i postępowania egzaminacyjnego oraz odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

II SA/Wa 557/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-07

Sprawa ze skargi J. B. na pismo Dyrektora Departamentu [...] Ministerstwa Obrony Narodowej w przedmiocie udzielenia informacji

II SAB/Wa 158/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Szpitala Wojskowego w E. w przedmiocie wypłaty nagrody rocznej
1   Następne >   +2   +5   +10   94