Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SAB/Sz 275/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

SAB/Sz 281/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

SAB/Sz 279/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

SAB/Sz 294/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I zobowiązuje Inspektora Nadzoru Budowlanego do załatwienia wniosku P. J. z dnia [...] r w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, II zasądza od Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego P. J. [...] tytułem zwrotu kosztów postępowania.

SAB/Sz 293/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

SAB/Sz 289/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Skarga P. J. na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

SAB/Sz 292/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

SAB/Sz 271/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowej.

SAB/Sz 274/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

SAB/Sz 278/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   < Poprzednie   2   Następne >   3