Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 710/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości gminne zajęte pod drogę publiczną

II SA/Gl 748/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

II SA/Gl 174/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie przekazania zarządzania drogami publicznymi

IV SA/Gl 1456/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie innych spraw dotyczących dróg publicznych

II SA/Gl 1181/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej

II SA/Gl 40/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

II SA/Gl 678/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadań własnych gminy

IV SA/Gl 645/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nadania nazw ulicom w miejscowości P.

II SA/Gl 37/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie dróg gminnych

II SA/Gl 1045/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-12-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie zatwierdzenia zarządzenia Burmistrza Miasta w sprawie poboru opłat za parkowanie
1   Następne >   2