Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 172/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-04

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w postępowaniu przed sądem drugiej instancji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Rz 172/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-04

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Rz 132/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II SA/Rz 1596/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie odmowy zameldowania na pobyt stały

II OZ 1075/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. , nr [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania

II SA/Op 134/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie wymeldowania

II OZ 1074/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. , nr [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania

IV SA/Po 853/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-13

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Rz 1488/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-12-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Rz 1384/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-11-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego
1   Następne >   2