Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 916/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 1074/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 915/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 987/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I SA/Wa 1251/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-08

skarg M. C. D’O. R. i E.P. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 947/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego