Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 668/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 669/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II OSK 353/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-13

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku D. R. o wymierzenie Radzie Gminy w S. grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi

II OSK 1840/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-13

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R.

VIII SA/Wa 583/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę C.

II OSK 1838/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-13

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy R.

II OSK 1839/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-13

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy R.

II OSK 1841/07 - Postanowienie NSA z 2008-02-13

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w R.

II SA/Op 471/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Walce w przedmiocie statutu sołectwa

II SA/Op 478/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Walce w przedmiocie statutu sołectwa