Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2675/11 - Wyrok NSA z 2012-03-13

Sprawa ze skargi kasacyjnej Związku [...] z/s w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Związku [...] z siedzibą w W. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 948/08 oddalono skargę kasacyjną.

I SA/Wa 85/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 2298/11 - Wyrok NSA z 2012-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 2676/11 - Wyrok NSA z 2012-03-13

Sprawa ze skargi kasacyjnej Związku [...] z/s w W. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Związku [...] z siedzibą w W. w przedmiocie wymierzenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA 2188/03 oddalono skargę kasacyjną.

I SA/Wa 1009/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji