Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 400/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych

II OSK 33/09 - Wyrok NSA z 2009-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przywrócenia prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 199/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zmiany ostatecznej decyzji