Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Lu 203/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi H. P. na czynność Burmistrza Miasta Ś. w przedmiocie przydziału lokalu

II SA/Ol 226/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-09

Sprawa ze skargi Z.R. na niewykonanie przez Burmistrza wyroku WSA z dnia '[...]' sygn. akt '[...]' 1)

III SAB/Gd 3/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie załatwienia sprawy dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu

III SAB/Gd 3/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie załatwienia sprawy dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu

I OW 114/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. W. o przyznanie dodatku mieszkaniowego

I OSK 962/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze...

II SA/Bk 563/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-04-12

Sprawa ze skargi M. D. na zarządzenie Burmistrza Miasta A. w przedmiocie zatwierdzenia listy osób kwalifikujących się do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne na lata 2015

III SA/Łd 659/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-11-08

Sprawa ze skargi K. N. na zarządzenie Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy [...] lokali socjalnych

III SA/Łd 86/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Brzeziny w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Brzeziny stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie:

I OW 62/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie przyznania lokalu socjalnego
1   Następne >   2