Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

IV SA/Po 223/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-10

skarg E.G.: 1. w przedmiocie obsługi dziekanatu Wydziału [...]Uniwersytetu [...]

III SAB/Lu 8/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-11-26

Skarga Z. S. na bezczynność Rektora Politechniki w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

III SAB/Lu 3/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosków o uchylenie wydanych opinii sądowo

VII SO/Wa 13/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-14

Wniosek M. D. o wymierzenie Rektorowi Uniwersytetu [...] w W. grzywny

IV SA/Po 222/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-06-10

skarg E.G.: 1. w przedmiocie obsługi dziekanatu Wydziału [...] Uniwersytetu [...]

IV SAB/Wr 2/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-06-29

Sprawa ze skargi 'Organizacji Studentów i Absolwentów P.W. i U.W.' w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie z wniosku o uzupełnienie w zakresie kosztów postępowania postanowienia sygn. akt II SAB/Wr 8/03 umarzającego postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dotyczące udostępnienia informacji publicznej zakończonej prawomocnym postanowieniem NSA sygn. akt II SAB/Wr 8/03

VII SAB/Wa 208/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Uniwersytetu W.

IV SAB/Wa 152/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego lub adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Rektora [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na postępowanie kanclerza uczelni

II SO/Bd 9/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-04-17

Wniosek Stowarzyszenia [...] [...] w W. o wymierzenie Dyrektor Szkoły grzywny

III SAB/Gd 38/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-07-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora [...] Uniwersytetu [...] w przedmiocie rzetelnego sporządzenia dokumentów