Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 2071/18 - Wyrok NSA z 2019-01-31

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści