Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Wr 322/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia skargi R. G. w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w L. oku, nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań

II OSK 628/18 - Wyrok NSA z 2019-01-14

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w O. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Lu 889/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nieprawidłowego korzystania z kotła centralnego ogrzewania

II OSK 344/17 - Wyrok NSA z 2019-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

II OSK 386/17 - Wyrok NSA z 2019-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 393/17 - Wyrok NSA z 2019-01-23

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

IV SAB/Wa 467/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-08

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji,

IV SA/Wa 1958/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego do środowiska