Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Ke 645/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-10-14

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

II OZ 1185/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej