Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Ol 491/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-09-24

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi '[...]' na zawiadomienie Wojewody '[...]' , Nr '[...]' w przedmiocie zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi