Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Ol 689/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na wykonanie rurociągów na rowach melioracyjnych

II SA/Sz 142/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-03-13

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA Ośrodek Zamiejscowy Szczecinie sygn. akt SA/Sz 516/96

II SA/Kr 891/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Ol 390/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na przebudowę zajazdu z drogi krajowej, budowę drogi wewnętrznej i gminnej

II OZ 1411/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego znak: [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Łd 152/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-06-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 500/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie pozwolenia na przebudowę zajazdu z drogi krajowej, budowę drogi wewnętrznej i gminnej

II SA/Kr 1207/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Sz 1134/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-05-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 3/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-08-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   2