Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 666/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 174/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-12

Sprawa ze skargi H. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SA/Wa 1177/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] marca 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 138/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-25

Sprawa ze skargi J. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 355/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie stosowania przepisów

II SA/Wa 1004/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SAB/Wa 405/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-06-27

Sprawa ze skargi W. L. o wznowienie postępowania zakończonego postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. L. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie skierowania do komisji lekarskiej