Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1393/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-12

Sprawa ze skargi T. C. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej w W. podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych w przedmiocie dalszej przydatności do służby

II SA/Wa 2197/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-20

Skarga A. Ż. na orzeczenie Okręgowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie ustalenia inwalidztwa i związku inwalidztwa ze służbą

II SA/Wa 1870/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-13

Sprawa ze skargi P. G. na orzeczenie Centralnej Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie ustalenia zdolności do pracy funkcjonariusza zwolnionego ze służby, w celu określenia grupy inwalidzkiej

VIII SA/Wa 298/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-13

Sprawa ze skargi J. A. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej w W. w przedmiocie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu

II SA/Wa 2161/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-15

Sprawa ze skargi W. L. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie ustalenia związku schorzeń ze służbą

II SA/Wa 333/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-13

Sprawa ze skargi M. S. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w W. w przedmiocie ustalenia związku śmierci funkcjonariusza ze służbą w Straży Granicznej

II SAB/Wa 32/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-28

Skarga K. J. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania pisma z [...] września 2015 r.

II SA/Wa 2176/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-29

Sprawa ze skargi R. M. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych skład orzekający w przedmiocie ustalenia daty początkowej stwierdzonego inwalidztwa

II SA/Wa 2079/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-13

Sprawa ze skargi A. M. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie ustalenia stopnia uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby

II SA/Wa 788/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-13

Sprawa ze skargi G. G. na orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej MSW w przedmiocie ustalenia związku inwalidztwa ze służbą odrzucić skargę
1   Następne >   3