Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA/Wa 1845/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 200/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości z dniem 1 stycznia 1999 r.

I SA/Wa 1315/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1786/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 1146/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej , nr [...], w przedmiocie nabycie przez gminę z mocy prawa mienia Skarbu Państwa

I OZ 1667/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [..] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1692/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 1845/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 792/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 596/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego