Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 1409/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dębica w przedmiocie ustalenia regulaminu targowiska stwierdza nieważność: § 3, § 5, § 8, § 10 pkt 3, 5 i 6, § 11, § 12, § 18 pkt 1, § 22 i § 24 pkt 2 załącznika do uchwały Nr XXXI/327/2017 Rady Gminy w Dębicy w sprawie ustalenia regulaminu targowiska Gminy Dębica.

II SA/Rz 738/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-11-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Solina w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego