Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1001/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi R. K. na pismo Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie udzielenia Zarządowi Zasobów Komunalnych pełnomocnictwa do występowania w imieniu Prezydenta Miasta