Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Bd 854/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanowił: oddalić wniosek.

II SA/Gd 649/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-01-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi i C. S. na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 2011/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I SA/Wa 2012/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 2011/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Lu 623/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania

II SA/Ol 51/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-31

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zezwolenia na zajęcie nieruchomości

I SA/Wa 2012/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Łd 1223/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-01-07

Skarga S.M. i A.M. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie odmowy ustalenia odszkodowania za nieruchomość