Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

I OZ 510/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za szkody powstałe na skutek przeprowadzenia gazociągu

II SA/Rz 1112/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-12

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Rz 1025/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-03-20

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego