Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 2001/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość

II SA/Bd 927/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-09-09

Wniosek w przedmiocie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji