Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 913/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi M. S.-J. na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 1199/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Wr 416/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-12-21

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

II OZ 912/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi S. S. na decyzję Wojewody M. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 1303/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze H. K. na decyzję Wojewody Z. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie wymeldowania

III SA/Lu 465/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania, w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Wr 238/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-10-05

Skarga E. D. - R. na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

III SA/Po 387/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2007-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody z dnia [...], Nr [...] przedmiocie wymeldowania

III SA/Gd 434/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego