Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Gd 29/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Gl 473/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-07-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie zwieszenia postępowania w sprawie o wymeldowanie w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia

II OZ 805/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt stały

II SA/Go 708/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II OZ 522/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Ł. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II OZ 584/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Z. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Gl 370/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II OSK 1491/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-04

Wniosek w przedmiocie wymeldowania

III SA/Gd 299/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia.
1   Następne >   3