Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SA/Wa 798/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Łd 1216/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-02-21

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 446/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Gd 75/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 700/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 1583/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-08

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Lu 74/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

III SA/Lu 86/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gl 96/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji

II SA/Gl 894/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji
1   Następne >   3