Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Rz 343/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość na skutek wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Rz 334/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość na skutek wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Rz 347/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-06-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość na skutek wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

I SA/Wa 1453/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-28

Wniosek w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 1532/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-23

Wniosek w przedmiocie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Bd 506/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-07-28

Wniosek w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Rz 333/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-06-04

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

II SA/Kr 469/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-22

Wniosek w przedmiocie nakazania rozbiórki odmowy ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 1532/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-05

Wniosek w przedmiocie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 1325/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-24

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   +2   4