Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VII SA/Wa 1698/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie : umorzenia postępowania przed organem I instancji

II SA/Kr 657/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-24

Sprawa ze skargi. RK. , B.K., M.K. i Z.K. , na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 547/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-02

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Gl 1290/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II OZ 876/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 558/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-25

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę po s t a n a w i a: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

II SA/Sz 1113/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-14

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę