Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 513/08 - Wyrok NSA z 2008-11-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie z wniosku M. J. - P. K. S. T. o wymierzenie organowi grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie bezczynności organu w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na międzynarodowy transport drogowy