Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wr 377/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-12-02

Sprawa ze skargi A. V. na Wojewodę D. w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt III SAB/Wr 902/19

III SA/Wr 571/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-19

Sprawa ze skargi O. B. na Wojewodę [..] w przedmiocie niewykonania wyroku WSA we Wrocławiu z dnia [..] r. sygn. akt [..]