Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1574/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu podania

I SA/Wa 1801/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wygaszenia trwałego zarządu

I SA/Wa 1975/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-12

Sprawa ze skargi W. B. i J. B. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...]

I SA/Wa 1821/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej

I SA/Wa 1871/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania podania według właściwości