Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 947/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 514/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania sprawy do rozpoznania zgodnie z właściwością

I SA/Wa 218/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomościami

I OZ 898/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 971/05 odrzucające zażalenie Stowarzyszenia [...] Powiatu T. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 971/05 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 971/05 odrzucające skargę kasacyjną od ...