Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I OSK 2727/20 - Wyrok NSA z 2021-01-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu M.D. i T.M. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , znak: [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 3694/18 - Wyrok NSA z 2021-02-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1322/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

I OSK 2067/19 - Wyrok NSA z 2021-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1885/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

I SA/Wa 460/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OSK 1051/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozpatrzeniu odwołania od decyzji Wojewody Lubuskiego , sygn. [...]

I SA/Wa 946/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 4210/18 - Postanowienie NSA z 2021-08-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie prawa do rekompensaty

I SA/Wa 519/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   +2   +5   +10   12