Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SA/Wa 1844/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I OZ 32/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 1370/17 - Wyrok NSA z 2019-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy przyznania rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP

I OSK 523/17 - Wyrok NSA z 2019-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1924/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I SA/Wa 2197/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1433/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SAB/Wa 242/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie

I OSK 1069/18 - Wyrok NSA z 2019-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1036/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   +2   +5   +10   19