Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1844/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I SA/Wa 1924/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I SA/Wa 1433/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SAB/Wa 242/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie

I SA/Wa 1036/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1304/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Skarga J. R. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 522/17 - Wyrok NSA z 2019-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I SAB/Wa 344/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-14

Sprawa ze skargi L. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania decyzji o potwierdzeniu prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1388/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1381/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   2