Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OSK 849/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Czerwonak w przedmiocie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu

II OZ 1363/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 791/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję Wójta Gminy Sobków w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań

II OSK 873/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego