Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 212/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej M. B. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. znak: [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II OZ 150/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr [...] w przedmiocie umor...

II OZ 433/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Łodzi w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie określenia opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza

II OZ 434/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Łodzi w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie określenia opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza