Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 61/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-21

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II OZ 251/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-10

Zażalenie nazwa: Minister Infrastruktury i Rozwoju) na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w pkt 2 sentencji wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie wymierz...

II OSK 1159/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-10

Wniosek W. R. o uzupełnienia wyroku NSA w sprawie ze skarg [...]w M., T. I., Gminy M., W. R., A. R. oraz Stowarzyszenia [...] z siedzibą w G. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju ...

II OZ 365/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OPP 12/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-22

Skarga [...] w K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt IV SA/Wa 2505/15 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OZ 1218/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012