Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OZ 1141/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-24

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg R. R. i F. R. na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 1142/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-24

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg R. R. i F. R. na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego