Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X

II SAB/Gl 30/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 31/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych