Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gl 44/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-02

Sprawa ze skargi Y. R., M. R., J. R., I. E., D. R., M. A., N. R. na przewlekłość prowadzenia postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie niezałatwienia wniosku o odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Gl 32/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-01-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie niezałatwienia sprawy ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne