Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gl 87/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty C. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Gl 50/20 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2020-12-10

Sprawa ze skargi K. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] w przedmiocie odszkodowania za zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną