Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Op 247/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Opolu w przedmiocie niedopuszczalności odwołania od pisma informacyjnego o remoncie lokalu gminnego

II SA/Op 388/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-08-14

Sprawa ze skargi K. Z. na Rzecznika Praw Dziecka w przedmiocie zadośćuczynienia

II SA/Op 367/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-09-17

Skarga A. K. na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Op 401/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-10-22

Sprawa ze skargi Z. K. i L. K. na pismo Wojewodę Opolskiego w przedmiocie przejęcia rzeczy porzuconych

II SAB/Op 62/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-05-14

Sprawa ze skargi A. C. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brzegu w przedmiocie zobowiązania właściciela nieruchomości do zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w obiekcie budowlanym

II SA/Op 55/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-06-12

Sprawa ze skargi B. G. na Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w przedmiocie przywrócenia dostępu do działki

II SAB/Op 12/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-05-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Strzelec Opolskich

II SA/Op 234/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-05-21

Sprawa ze skargi T. K. na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie skargi na kierownika ośrodka pomocy społecznej

II SA/Op 219/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-03-29

Wniosek w przedmiocie wydania legitymacji inwalidy wojennego na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 219/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-03-16

Skarga Z. B. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie wydania legitymacji inwalidy wojennego
1   Następne >   +2   4