Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

OSK 1110/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w przedmiocie nieprawidłowego zagospodarowania ulicy

II GZ 46/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-31

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi Z. P. na zarządzenie [...] nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za niewykorzystane zezwolenie na sprzedaż alkoholu

OSK 1138/04 - Postanowienie NSA z 2005-02-11

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Nr 72/02 w przedmiocie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta [...]

OSK 1141/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w przedmiocie uznania za bezzasadną skargi na bezczynność Prezydenta Miasta