Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 9/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r.

I SA/Op 624/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r.

I SA/Op 623/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r.

I SA/Op 604/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenie zobowiązania w podatku od towarów i usług za grudzień 2013 r.

I SA/Op 608/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty oraz zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Op 60/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy depozytu nieprawidłowego

I SA/Op 585/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy uchylenia po wznowieniu postępowania ostatecznej decyzji określającej zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r. oraz odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek

I SA/Op 626/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zarzutów na postępowanie egzekucyjne

I SA/Op 37/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

I SA/Op 40/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   13